Valohoito

Yhdistyksen hallitus on 7.1.2016 pitämässään kokouksessa päättänyt luopua valohoitolampuista. Lamput olivat vanhoja ja niiden kunto ei enää vastannut niille asetettuja vaatimuksia ja siitä syystä ne poistettiin käytöstä. Koska lamput olivat ongelmajätettä, ne hävitettiin asianmukaisesti.

Yhdistys kiittää kaikkia vuosien varrella lamppuvastaavina toimineita vapaaehtoistyöstä!