Valohoito

Yhdistyksen hallitus on 7.1.2016 pitämässään kokouksessa päättänyt luopua valohoitolampuista. Lamput ovat vanhoja ja niiden kunto ei enää vastaa niille asetettuja vaatimuksia ja siitä syystä ne poistetaan käytöstä. Koska lamput ovat ongelmajätettä, ne hävitetään asianmukaisesti.

Yhdistys kiittää kaikkia vuosien varrella lamppuvastaavina toimineita vapaaehtoistyöstä!